Odbiór prac elektryka

Czy wiesz, jak powinien wyglądać fachowo przeprowadzony odbiór instalacji elektrycznej?

Przed oddaniem instalacji, elektryk powinien przeprowadzić pomiary:
 • uziemienia i rezystywności (oporności) gruntu,
 • wyłącznika różnicowoprądowego,
 • rezystancji izolacji przewodów,
 • eksploatacyjne urządzeń,
 • ciągłości przewodów ochronnych.

Następnie, elektryk powinien sporządzić stosowne protokoły badań.

Jak sprawdzić, czy elektryk dobrze wywiązał się ze swoich obowiązków?

Przed odbiorem instalacji elektrycznej sprawdź, czy:
 • instalacja jest taka, jak ta zawarta w projekcie,
 • wszystkie zmiany w projekcie zostały naniesione do dziennika budowy i uwzględnione,
 • przewody są ułożone w liniach prostych,
 • druty są zabezpieczone osłoną,
 • nie widać żadnych śladów uszkodzenia,
 • instalacja skrzynki z bezpiecznikami jest zabezpieczona.

Remontujesz stary dom? Skontroluj stan instalacji elektrycznej!

Jeśli remontujesz swój stary dom, koniecznie skorzystaj z pomocy specjalisty, który oceni stan instalacji elektrycznej. Stare przewody bywają zawodne i szybko może okazać, się że musisz zniszczyć efekty swoich prac remontowych, żeby naprawić elektrykę.

Przegląd instalacji wykonany przez wykwalifikowanego elektryka powinien obejmować:
– kontrolę puszek przyłączeniowych, gniazd elektrycznych i włączników,
– zbadanie stanu przewodów i oznaczenie aluminiowych kabli, przeznaczonych do wymiany,
– sprawdzenie tablicy bezpiecznikowej,
– ocenę ochrony przeciwpożarowej.