Bezpieczeństwo elektryczne w Twoim domu – 3 potencjalne zagrożenia

Wadliwa instalacja elektryczna może stanowić duże niebezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny. Z jakimi zagrożeniami spotykamy się najczęściej podczas naszej pracy?

  • Łazienka – wszystkie przewody elektryczne w miejscach narażonych na działanie wody powinny być odpowiednio zabezpieczone i posiadać uziemienie. W łazience należy także umieścić specjalnie przeznaczone do niej gniazdka.
  • Za mocna żarówka – wkręcenie za dużej lub za mocnej żarówki do lampy może spowodować zwarcie i przepalenie przewodów, a w konsekwencji – nawet doprowadzić do pożaru.
  • Przeciążenie gniazdka – przepalenie przewodów w gniazdku to najczęstszy typ awarii. Nigdy nie korzystaj z gniazdka, które wypada, jest luźno przykręcone lub strzela iskrami.

Iskry w gniazdku elektrycznym

Iskry w gniazdku elektrycznym są jedną z najczęstszych usterek elektrycznych. Jakie są jej przyczyny? Czy do naprawy iskrzącego gniazdka trzeba wezwać elektryka?

Iskry w gniazdku elektrycznym mogą pojawić się z wielu powodów. Najczęstszymi z nich są:

  • zakup przewodów o mniejszym przekroju, niż zalecany w projekcie budowlanym,
  • użycie materiałów niskiej jakości,
  • obluzowanie gniazd wtyczkowych, połączeń w puszkach rozgałęźnych.

Korzystanie z gniazdka, w którym pojawiają się iskry, może prowadzić do uszkodzenia sprzętów AGD i innych urządzeń elektrycznych oraz zagrażać życiu i zdrowiu domowników. W ekstremalnej sytuacji, może nawet wywołać pożar. Dlatego jeśli Twoje gniazdko iskrzy – skorzystaj z pomocy zaufanego elektryka.