Modernizacja instalacji elektrycznej

Jednym z często wykonywanych przez nas zleceń jest modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej. Kto i dlaczego się na nią decyduje?

W wielu budynkach na terenie Wrocławia wciąż znajdują się stare instalacje elektryczne. Dlaczego klienci decydują się na ich modernizację? Wśród najczęściej zgłaszanych powodów znajdują się:

 • niedobór gniazdek,
 • potrzeba dodania nowego oświetlenia w innym miejscu,
 • uszkodzenie gniazdek,
 • nieestetyczny wygląd instalacji,
 • chęć podłączenia urządzeń o większej mocy.

Jeśli chcesz przeprowadzić modernizację Twojej instalacji elektrycznej na terenie Wrocławia – zgłoś się do nas! Wykonamy profesjonalną ocenę stanu Twoich przewodów i osprzętu i wykonamy wszystkie niezbędne prace.

Odbiór prac elektryka

Czy wiesz, jak powinien wyglądać fachowo przeprowadzony odbiór instalacji elektrycznej?

Przed oddaniem instalacji, elektryk powinien przeprowadzić pomiary:
 • uziemienia i rezystywności (oporności) gruntu,
 • wyłącznika różnicowoprądowego,
 • rezystancji izolacji przewodów,
 • eksploatacyjne urządzeń,
 • ciągłości przewodów ochronnych.

Następnie, elektryk powinien sporządzić stosowne protokoły badań.

Jak sprawdzić, czy elektryk dobrze wywiązał się ze swoich obowiązków?

Przed odbiorem instalacji elektrycznej sprawdź, czy:
 • instalacja jest taka, jak ta zawarta w projekcie,
 • wszystkie zmiany w projekcie zostały naniesione do dziennika budowy i uwzględnione,
 • przewody są ułożone w liniach prostych,
 • druty są zabezpieczone osłoną,
 • nie widać żadnych śladów uszkodzenia,
 • instalacja skrzynki z bezpiecznikami jest zabezpieczona.

Systemy fotowoltaiczne – ochrona

Każda instalacja elektryczna narażona jest na działanie zjawisk, które mogą zakłócić jej pracę i spowodować wiele negatywnych skutków. Są to m. in.

 • przeciążenia,
 • zwarcia,
 • przepięcia,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • uszkodzenie instalacji elektrycznej.

Systemy fotowoltaiczne są wyjątkowo narażone na działanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Korzystając z tych instalacji, musisz zadbać o to, by już na etapie projektowania uwzględniono następujące rodzaje ochrony:

 • odgromową,
 • przeciwpożarową,
 • przetężeniową i zwarciową,
 • przeciwprzepięciową,
 • izolowanie i rozłączanie instalacji.

Tylko zadbanie o odpowiednią ochronę systemu fotowoltaicznego od samego początku jego działania zapewni bezpieczeństwo ludzi i zwierząt oraz zminimalizuje ryzyko wystąpienia kosztownych szkód do minimum.

Iskry w gniazdku elektrycznym

Iskry w gniazdku elektrycznym są jedną z najczęstszych usterek elektrycznych. Jakie są jej przyczyny? Czy do naprawy iskrzącego gniazdka trzeba wezwać elektryka?

Iskry w gniazdku elektrycznym mogą pojawić się z wielu powodów. Najczęstszymi z nich są:

 • zakup przewodów o mniejszym przekroju, niż zalecany w projekcie budowlanym,
 • użycie materiałów niskiej jakości,
 • obluzowanie gniazd wtyczkowych, połączeń w puszkach rozgałęźnych.

Korzystanie z gniazdka, w którym pojawiają się iskry, może prowadzić do uszkodzenia sprzętów AGD i innych urządzeń elektrycznych oraz zagrażać życiu i zdrowiu domowników. W ekstremalnej sytuacji, może nawet wywołać pożar. Dlatego jeśli Twoje gniazdko iskrzy – skorzystaj z pomocy zaufanego elektryka.