Sprawdzenie i odbiór instalacji

Prawidłowo funkcjonująca instalacja elektryczna to gwarancja bezpieczeństwa dla wszystkich osób znajdujących się w jej pobliżu. Posiadamy niezbędne narzędzia, umiejętności i uprawnienia, by sprawdzić stan instalacji w Twoim domu.

Przeprowadzamy oględziny widocznych części przewodów, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu, stan osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów oraz oceniamy gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających. Wykonujemy wszelkie pomiary niezbędne do ustalenia, czy Twoja instalacja jest bezpieczna, w tym pomiar rezystancji izolacji, test wyłączników różnicowoprądowych oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej.

Przeprowadzamy odbiory nowych instalacji elektrycznych w mieszkaniach od dewelopera w zakresie sprawdzenia poprawności wykonania instalacji elektrycznej. Wykonujemy także odbiory instalacji w innych sytuacjach, np. po modernizacji czy zdjęciu licznika, w tym po nielegalnym poborze energii. Obsługujemy budynki mieszkalne, szkolne, biurowe, hale fabryczne oraz place budów.

Po przeprowadzeniu sprawdzenia instalacji elektrycznej, wystawiamy:

  • oświadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycznej (OST) do Tauron,
  • zaświadczenia o zgłoszeniu gotowości instalacji do przyłączenia (ZI) do Tauron.