Przyłącza Elektryczne Wrocław

Przyłącza elektryczne stanowią jedną z ważniejszych instalacji na terenie działki, niezbędną jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Mogą mieć one postać jednego urządzenia bądź zespołu, przy pomocy których sieć energetyczna niskiego napięcia na posesji połączona jest z instalacją odbiorczą.

Jako firma od wielu lat jesteśmy aktywni w dziedzinie energetyki, wykonując m. in. przyłącza elektryczne. Wrocław to miasto, w którym prowadzimy swoją działalność, zapraszamy zatem do kontaktu wszystkich Państwa, którzy chcą skorzystać z profesjonalnych usług w stolicy Dolnego Śląska, bądź jej okolicy. Proponujemy Państwu instalację przyłącza elektrycznego z podłączeniem bezpośrednio w skrzynce znajdującej się na terenie działki.

Do niekwestionowanych zalet wykonywanych przez nas przyłączy prowadzonych pod ziemią należy niskie ryzyko porażeniowe oraz względy estetyczne, ponieważ gotowe instalacje nie wpływają na wygląd i urządzenie działki. Każde przyłącze elektryczne powstaje ściśle według projektu inwestora. Prace wykonujemy zaczynając od skrzynki elektrycznej na terenie działki do miejsca instalacji rozdzielnicy elektrycznej wewnątrz budynku.

Nasze działania obejmują:
– przygotowanie rowu pod poprowadzenie kabla, a następnie wykonanie podsypki
– położenie głównego kabla zasilającego w rurze osłonowej
– ułożenie dodatkowych kabli (np. do domofonu albo bramy wjazdowej)
– zasypanie rowu i ułożenie folii ostrzegawczej
– doprowadzenie kabla do złącza w części odbiorcy, a następnie do budynku bądź rozdzielnicy w obiekcie
– wbicie szpilki do uziomu i wykonanie pomiarów elektrycznych przygotowanych kabli oraz uziomu

Ponadto oferujemy Państwu wykonanie rozdzielnicy budowlanej (tzw. erbetki) na czas prowadzenia prac i do odbioru wykonanej instalacji. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam służyć fachowym doradztwem w kwestii każdego zagadnienia związanego z energetyką, w tym także w zakresie obejmującym przyłącza elektryczne, Wrocław i okolice stanowią główny obszar naszej działalności, zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych Państwa do kontaktu.