Pomiary elektryczne

Przeprowadzamy profesjonalne okresowe i odbiorcze pomiary elektryczne. Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej należy, zgodnie z prawem budowlanym, wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Mogą je przeprowadzać wyłącznie osoby, które posiadają wymagane uprawnienia – tak zwane świadectwa kwalifikacyjne. Regularne wykonywanie przeglądów pozwala na bieżąca ocenę stanu technicznego zabudowanych instalacji, aparatury i szybką reakcję, gdy zaistnieje konieczność wymiany uszkodzonych elementów.

Przeprowadzamy:

 • okresowe przeglądy i pomiary elektryczne w tym:

  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary pętli zwarcia SWZ / badanie samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  • pomiary uziomów,
  • przeglądy instalacji odgromowych na potrzeby ubezpieczenia domu i mieszkania;
 • odbiory nowych instalacji elektrycznych w mieszkaniach od dewelopera w zakresie sprawdzenia poprawności wykonania instalacji elektrycznej,
 • odbiory instalacji po zdjęciu licznika, w tym po nielegalnym poborze energii. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym: druki do Taurona, zgłoszenia instalacji do załączenia ZI oraz oświadczenia o stanie technicznym OST,
 • pomiary linii kablowych niskiego i średniego napięcia.

Do przeprowadzania kontroli stosujemy aparaturę marki Metrel, światowego lidera w dziedzinie urządzeń pomiarowych, w tym miernik instalacji elektrycznych najnowszej generacji Metrel MI 3155 EurotestXD. Wykorzystanie dobrego sprzętu daje Ci gwarancję uzyskania dokładnych i miarodajnych pomiarów.