Pomiary Elektryczne Wrocław

Przeprowadzamy profesjonalne okresowe i odbiorcze Pomiary Elektryczne we Wrocławiu. Okresowy przegląd instalacji elektrycznej należy, zgodnie z prawem budowlanym, wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Mogą je przeprowadzać wyłącznie osoby, które posiadają wymagane uprawnienia – świadectwa kwalifikacyjne. Regularne wykonywanie przeglądów pozwala na bieżąca ocenę stanu technicznego zabudowanych instalacji, aparatury i szybką reakcję, gdy zaistnieje konieczność wymiany uszkodzonych elementów.

pomiary elektryczne wrocław

Zakres wykonywanych pomiarów elektrycznych:

 • okresowy 5 letni przegląd instalacji elektrycznej w tym:
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary pętli zwarcia SWZ / badanie samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  • pomiary uziomów,
  • przeglądy instalacji odgromowych na potrzeby ubezpieczenia domu i mieszkania;
  • pomiary elektryczne do ubezpieczenia
 • odbiory nowych instalacji elektrycznych w mieszkaniach od dewelopera w zakresie sprawdzenia poprawności wykonania instalacji elektrycznej,
 • odbiory instalacji po zdjęciu licznika, w tym po nielegalnym poborze energii. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym: druki do Taurona, zgłoszenia instalacji do załączenia ZI oraz oświadczenia o stanie technicznym OST,
 • pomiary elektryczne linii kablowych niskiego i średniego napięcia.

Przegląd elektryczny domu do ubezpieczenia

Pomiary elektryczne we Wrocławiu wykonujemy w oparciu o aktualnie obowiazujące normy i przepisy – w tym normę PN-HD 60364-6 , które mają zastosowanie w :

 • Obowiązkowe przeglądy w domach jednorodzinnych
 • Przegląd instalacji elektrycznej 5-letni
 • Odbiór instalacji elektrycznej

Do przeprowadzania kontroli stosujemy aparaturę marki Metrel, światowego lidera w dziedzinie urządzeń pomiarowych, w tym miernik instalacji elektrycznych najnowszej generacji Metrel MI 3155 EurotestXD. Wykorzystanie dobrego sprzętu daje Ci gwarancję uzyskania dokładnych i miarodajnych wyników badań.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Elektryk Wrocław – Elwro24.pl, tel. 690547622.