Odbiór prac elektryka

Czy wiesz, jak powinien wyglądać fachowo przeprowadzony odbiór instalacji elektrycznej?

Przed oddaniem instalacji, elektryk powinien przeprowadzić pomiary:
 • uziemienia i rezystywności (oporności) gruntu,
 • wyłącznika różnicowoprądowego,
 • rezystancji izolacji przewodów,
 • eksploatacyjne urządzeń,
 • ciągłości przewodów ochronnych.

Następnie, elektryk powinien sporządzić stosowne protokoły badań.

Jak sprawdzić, czy elektryk dobrze wywiązał się ze swoich obowiązków?

Przed odbiorem instalacji elektrycznej sprawdź, czy:
 • instalacja jest taka, jak ta zawarta w projekcie,
 • wszystkie zmiany w projekcie zostały naniesione do dziennika budowy i uwzględnione,
 • przewody są ułożone w liniach prostych,
 • druty są zabezpieczone osłoną,
 • nie widać żadnych śladów uszkodzenia,
 • instalacja skrzynki z bezpiecznikami jest zabezpieczona.