Systemy fotowoltaiczne – ochrona

Każda instalacja elektryczna narażona jest na działanie zjawisk, które mogą zakłócić jej pracę i spowodować wiele negatywnych skutków. Są to m. in.

  • przeciążenia,
  • zwarcia,
  • przepięcia,
  • porażenie prądem elektrycznym,
  • uszkodzenie instalacji elektrycznej.

Systemy fotowoltaiczne są wyjątkowo narażone na działanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Korzystając z tych instalacji, musisz zadbać o to, by już na etapie projektowania uwzględniono następujące rodzaje ochrony:

  • odgromową,
  • przeciwpożarową,
  • przetężeniową i zwarciową,
  • przeciwprzepięciową,
  • izolowanie i rozłączanie instalacji.

Tylko zadbanie o odpowiednią ochronę systemu fotowoltaicznego od samego początku jego działania zapewni bezpieczeństwo ludzi i zwierząt oraz zminimalizuje ryzyko wystąpienia kosztownych szkód do minimum.