Iskry w gniazdku elektrycznym

Iskry w gniazdku elektrycznym są jedną z najczęstszych usterek elektrycznych. Jakie są jej przyczyny? Czy do naprawy iskrzącego gniazdka trzeba wezwać elektryka?

Iskry w gniazdku elektrycznym mogą pojawić się z wielu powodów. Najczęstszymi z nich są:

  • zakup przewodów o mniejszym przekroju, niż zalecany w projekcie budowlanym,
  • użycie materiałów niskiej jakości,
  • obluzowanie gniazd wtyczkowych, połączeń w puszkach rozgałęźnych.

Korzystanie z gniazdka, w którym pojawiają się iskry, może prowadzić do uszkodzenia sprzętów AGD i innych urządzeń elektrycznych oraz zagrażać życiu i zdrowiu domowników. W ekstremalnej sytuacji, może nawet wywołać pożar. Dlatego jeśli Twoje gniazdko iskrzy – skorzystaj z pomocy zaufanego elektryka.